Verlies uit aanmerkelijk belang, doe daar iets mee!

Zit u door de liquidatie van uw BV met een verlies uit aanmerkelijk belang in box 2. Daar kunt u nog iets mee. Dit verlies uit aanmerkelijk belang kunt u verrekenen met de winst uit aanmerkelijk belang van het voorafgaande jaar (de zogenoemde ‘carry back’) en de zes volgende kalenderjaren (de ‘carry forward’).

Omdat u verlies uit aanmerkelijk belang alleen kunt verrekenen met winsten uit aanmerkelijk belang, kan het voorkomen dat u het bij de liquidatie behaalde verlies nooit meer kunt verrekenen. Om u toch de mogelijkheid te bieden het verlies in de toekomst te compenseren kunt u gebruikmaken van de zogenoemde belastingkortingsregeling. Deze regeling houdt in dat als u in het kalenderjaar en het daaraan voorafgaande kalenderjaar geen aanmerkelijk belang had, u het nog niet verrekende verlies kunt omzetten in een belastingkorting voor verlies uit aanmerkelijk belang. Deze korting bedraagt 25%, hetzelfde percentage dat geldt in box 2. De verrekening van deze belastingkorting vindt plaats in het jaar dat u een verzoek indient (en eventueel de daaropvolgende jaren) met de verschuldigde belasting in box 1 van de inkomstenbelasting

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

To Top